Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1
Onder ‘Algemene Verkoopvoorwaarden’ wordt verstaan: onderstaande bepalingen.
1.2
Onder Sollebolshop.nl wordt verstaan: Sollebolshop.nl te Dordrecht, zijnde de gebruiker van deze Voorwaarden.
1.3
Onder ‘aanbieding’ wordt verstaan: elk aanbod van Sollebolshop.nl een overeenkomst met haar aan te gaan.
1.4
Onder ‘bestelling’ wordt verstaan: iedere aanvaarding van een aanbieding van Sollebolshop.nl.
1.5
Onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan: iedere acceptatie door Sollebolshop.nl van een bestelling.
1.6
Onder ‘goederen’ worden verstaan: alle stoffelijke objecten waarop overeenkomsten tussen de koper en Sollebolshop.nl betrekking hebben.
1.7
Onder ‘aflevering’ wordt verstaan: het door of namens Sollebolshop.nl feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de koper.

Artikel 2. Toepasselijkheid


2.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij Sollebolshop.nl hiervan bij haar aanbiedingen uitdrukkelijk afwijkt.
2.2
Door te bestellen, accepteert u de toepasselijkheid van de op dat moment geldende Algemene Verkoopvoorwaarden.

Artikel 3. Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

3.1
Alle aanbiedingen van Sollebolshop.nl zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen.
3.2
Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website staat vermeld.
3.3
Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kunt u geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanbieding.
Bestellingen
3.4
U kunt bestellen op de wijze die wordt beschreven op de website.
3.5
Sollebolshop.nl accepteert geen bestellingen:
– afkomstig buiten Nederland of Belgie;
– van personen onder de 18 jaar;
– die buiten Nederland of Belgie afgeleverd moeten worden;
– indien Sollebolshop.nl de opgegeven adresgegevens niet als correct kan vaststellen.
3.6
Sollebolshop.nl is tevens gerechtigd op andere gronden bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst.
3.7
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien Sollebolshop.nl bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt Sollebolshop.nl dit uiterlijk mede binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
3.8
Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door Sollebolshop.nl per email is bevestigd.

Artikel 4. Prijzen en kosten

4.1
De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden goederen op het moment van bestelling zijn van toepassing.
4.2
De prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Verzendkosten worden berekend en getoond voordat de bestelling definitief wordt geplaatst (of bevestigd door de bezoeker).
4.3
Sollebolshop.nl behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.
4.4
Bij alle bestellingen onder een aangegeven minimum bedrag brengt Sollebolshop.nl een bedrag aan verzendkosten in rekening.
4.5
De in artikel 4.4 genoemde verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd.
4.6
Sollebolshop.nl behoudt zich het recht voor om in andere bijzondere gevallen verzendkosten in rekening te brengen.

Artikel 5. Betaling

5.1
U kunt de koopsom van de door u bestelde goederen, vermeerderd met de bijkomende kosten, op verschillende wijzen betalen. Sollebolshop.nl behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten.
5.2
De datum waarop uw betaling door Sollebolshop.nl wordt ontvangen, geldt als datum van betaling.
5.3
Verzending van de bestelde goederen geschiedt te allen tijde nadat uw betaling door Sollebolshop.nl is ontvangen.

Artikel 6. Levering

6.1
Sollebolshop.nl levert de gekochte producten zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 10 werkdagen nadat uw betaling is ontvangen, af op het adres zoals door u bij de bestelling is opgegeven, zolang de voorraad strekt. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter zijn dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal Sollebolshop.nl u daarover binnen 10 werkdagen nadat uw bestelling geplaatst is, informeren. Sollebolshop.nl heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.
6.2
Op de website aangegeven levertijden zijn slechts indicatief.
6.3
Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u nimmer recht op schadevergoeding.

Artikel 7. Eigendom goederen

7.1
Sollebolshop.nl houdt het eigendom van de aan u geleverde goederen totdat u al hetgeen u aan Sollebolshop.nl verschuldigd bent, heeft voldaan.

Artikel 8. Retourzending


8.1
Voor al uw aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de goederen. In deze periode kunt u de goederen zonder opgaaf van reden annuleren en retour zenden. Om de retour zending te voltooien heeft u nogmaals 14 dagen. Let op, dit geldt alleen voor ongebruikte en onbeschadigde goederen met origineel label in de originele verpakking.
8.2
Indien u een zending retourneert, dan kunt u het pakket terugsturen naar Sollebolshop.nl, meranti 123, 3315 TR, Dordrecht. Wij verzoeken u het pakket voldoende te frankeren. Indien wij een ongefrankeerde retourzending van u ontvangen, zullen wij onze kosten als gevolg daarvan bij u in rekening brengen. Indien mogelijk, houden wij dit bedrag in op een aan u te retourneren geldbedrag.
8.3
Sollebolshop.nl zal binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending reeds gedane betalingen voor de retour gezonden goederen terug betalen.

Artikel 9. Onjuiste levering


9.1
U bent verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient u dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk, bij voorkeur via email, te melden bij de klantenservice van ‘Sollebolshop.nl’. Beschadiging: Wij kunnen u vragen de producten op kosten van ‘Sollebolshop.nl’ terug te sturen voor inspectie om op deze manier een goed oordeel te kunnen vellen over de beschadigde levering. Na ontvangst en inspectie zal er overgegaan worden tot een nieuwe levering. Bij een onjuiste levering zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen voor verdere gepaste afwikkeling.

Artikel 10. Diversen

10.1
Indien 1 of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met sollebolshop.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ‘Sollebolshop.nl’ vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.2
Sollebolshop.nl behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
10.3
Op de overeenkomst zullen die Voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden. U kunt deze voor of tijdens de bestelprocedure op de website afdrukken.

Artikel 11. Klachten / geschillen

11.1
Indien u niet tevreden bent over een product en/of dienst, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. U vindt onze contactgegevens op onze website. Wij zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen op uw klacht reageren.
11.2
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.3
Alle geschillen tussen partijen kunnen ook worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Volledige contactgegevens:
Sollebolshop.nl
Meranti 123
3315 TR Dordrecht
Telefoon: +31 641771380
E-mail: info@Sollebolshop.nl

PRIVACYBELEID

Sollebolshop.nl (hierna Sollebolshop.nl,’we’ of ‘ons’) beheert deze website en realiseert zich dat u wilt weten hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en uitgewisseld. We hebben dit privacybeleid opgesteld om u te informeren over hoe we informatie verzamelen, gebruiken en uitwisselen voor deze website. Dit privacybeleid trad in werking op 1 januari 2009. Houd er rekening mee dat de richtlijnen beschreven in dit privacybeleid alleen van toepassing zijn op informatie die wordt verzameld via deze website en, indien van toepassing, via onze klantenservice in verband met deze website, en niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met onze richtlijnen met betrekking tot informatie die wordt verzameld via andere websites die we beheren of via offline media. Mocht u vragen hebben met betrekking tot dit privacybeleid, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@Sollebolshop.nl.

Welke persoonlijke gegevens worden van mij verzameld en opgeslagen?
We verzamelen en bewaren gegevens die u invult op deze website of die u verstrekt aan onze klantenservice. Deze gegevens worden gebruikt om de aangevraagde informatie of bestelde producten te leveren, om bestellingen te verwerken en verzenden, om orderbevestigingen te versturen en om klantenservice te verlenen. Deze informatie kan ook gebruikt worden om u te benaderen over aankopen, speciale aanbiedingen en nieuwe functionaliteiten op de website. We verzamelen en bewaren geen persoonlijke gegevens over uw lichamelijke/geestelijke gezondheid, lidmaatschap van een vakbond, ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, religie of andere overtuiging, seksleven of crimineel verleden. We kunnen bepaalde andere gegevens automatisch verzamelen en opslaan wanneer u deze website bezoekt. Zo kunnen we bijvoorbeeld elke keer dat u deze website bezoekt uw IP-adres, browserinformatie en de domeinnaam van de referentiesite opslaan. Tevens vergaren we informatie over bezoekerspatronen en sitegebruik. Deze informatie wordt gebruikt om deze website te evalueren en verbeteren en om onze klanten een bevredigende winkelervaring te bieden. Net als vele andere websites gebruiken we bovendien cookies, kleine bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Cookies helpen ons om leden te herkennen en hun winkelbeleving te verbeteren. Dankzij cookies kunnen we items in een winkelwagentje houden als een gebruiker deze website verlaat zonder langs de kassa te gaan. Deze website gebruikt cookies niet om uw accountgegevens op te slaan; deze gegevens worden veilig opgeslagen op de server van deze website. Als u inlogt op deze website met uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt een veilige sessie-id aangemaakt. Vervolgens geeft de server u gegevens door via deze veilige sessie-id. Bovendien gebruiken we cookies om informatie te verzamelen over uw gebruik van deze website. Cookies worden tevens gebruikt om na te gaan welke website u als laatste heeft bezocht voor u deze site bezocht; verder vergaren we geen informatie over uw gebruik van andere websites. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar onder Help in de menubalk van de meeste browsers wordt uitgelegd hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u uw browser instelt om te waarschuwen als u een nieuw cookie ontvangt of hoe u alle cookies weigert. Wij adviseren echter cookies te accepteren, zodat we een betere winkelbeleving kunnen bieden op deze website.

Met wie kunnen jullie persoonlijke gegevens uitwisselen?
Wij delen, verkopen of verhuren geen persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt via deze website of onze klantenservice, behalve met uw toestemming of zoals beschreven in dit privacybeleid. Wij schakelen derde partijen in om diensten te verrichten in verband met het beheer van onze website. Voorbeelden van deze diensten zijn onder andere betalingsverwerking en autorisatie, bescherming tegen fraude en beperking van de kredietrisicos, productaanpassing, verwerking en verzending orders, distributie marketing- en promotiemateriaal, evaluatie website, analyse van data en, indien van toepassing, cleansing van data. We verstrekken persoonlijke gegevens aan deze derde partijen, maar we autoriseren deze partijen uitsluitend om deze gegevens te gebruiken in verband met de diensten die ze verrichten en we nemen stappen om ervoor te zorgen dat deze derde partijen passende maatregelen treffen om te voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot gegevensbescherming. We kunnen persoonlijke gegevens bekendmaken wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat: de wet dit vereist; dit geschiedt in antwoord op een wettelijk verzoek; dit noodzakelijk is ter bescherming van de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of aan ons gelieerde ondernemingen, partners, klanten of anderen. We kunnen niet-persoonlijke informatie uitwisselen met onze marketingpartners, adverteerders en anderen. Voorbeelden van dergelijke niet-persoonlijke informatie zijn onder andere het aantal gebruikers dat deze website heeft bezocht gedurende een bepaalde periode of een specifiek product heeft aangeschaft via deze website. Deze informatie wordt gewoonlijk uitgedrukt in aantallen. Zoals bij elke onderneming is het mogelijk dat we naarmate onze activiteiten zich ontwikkelen online winkels of andere bedrijfsmiddelen verkopen of verwerven. Bij dergelijke transacties vormt informatie over klanten vaak onderdeel van de overgedragen bedrijfsmiddelen. In het onwaarschijnlijke geval dat wij of goeddeels al onze bedrijfsmiddelen worden overgenomen door een derde partij kan dergelijke informatie dus tot de overgedragen bedrijfsmiddelen behoren (tenzij de informatie werd verzameld krachtens een voorafgaand privacybeleid dat een dergelijke bekendmaking niet toestond). Onder dergelijke omstandigheden dient de overgenomen partij zoveel mogelijk te bedingen dat de overnemende partij de in dit privacybeleid beschreven richtlijnen naleeft.

Welke stappen worden genomen om persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk te bewaren?
We treffen verschillende beveiligingsmaatregelen om de persoonlijke gegevens die we verzamelen te beschermen. Als u een bestelling plaatst via deze website wordt u gevraagd een account aan te maken en een e-mailadres en wachtwoord op te geven. U moet een correct e-mailadres en wachtwoord invoeren om toegang te krijgen tot de accountgegevens. Om uw persoonlijke gegevens te beschermen is het belangrijk dat u uw wachtwoord niet zomaar bekendmaakt aan anderen. Als u een wachtwoord wilt annuleren, of als u enig verlies, diefstal of onbevoegd gebruik van een wachtwoord opmerkt, neem dan contact met ons op via info@Sollebolshop.nl.Wij bepalen welke medewerkers toegang hebben tot welke persoonlijke gegevens.

Hoelang bewaren jullie persoonlijke gegevens?
In het algemeen bewaren we persoonlijke gegevens alleen voor de duur van de doeleinden beschreven in dit privacybeleid, of om te voldoen aan wettelijke eisen met betrekking tot dataretentie. We treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens die we verzamelen niet langer dan nodig worden bewaard.

Wat gebeurt er als ik doorlink naar of van een andere website?
Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Houd er rekening mee dat de in dit privacybeleid beschreven richtlijnen niet van toepassing zijn op informatie die wordt verzameld via andere websites. Wanneer u deze website verlaat adviseren wij u het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt. Indien u toegang heeft verkregen tot deze website via een link van bepaalde van onze reclame- of marketingpartners kunnen de pagina’s in een kader van de betreffende reclame- of marketingpartner staan. Desalniettemin worden de gegevens die u verstrekt op deze pagina’s door ons verzameld en op het gebruik van deze gegevens is dit privacybeleid van toepassing. Hoe zit het met online enquêtes?Van tijd tot tijd kunnen wij online enquetes houden. Wanneer u deelneemt aan een online enquête kunnen we vragen om bepaalde informatie, zoals uw leeftijd, postcode, winkelgedrag, e-mailadres en/of postadres. Deze informatie wordt overeenkomstig dit privacybeleid behandeld.

Hoe word ik geïnformeerd over veranderingen inzake dit privacy-beleid?
In het geval van materiële wijzigingen in dit privacybeleid zullen we een mededeling op deze website plaatsen om gebruikers op de hoogte te stellen van de wijzigingen. In sommige gevallen kunnen we een e-mail sturen om gebruikers op de hoogte te brengen. Wij adviseren u deze website regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen in het privacybeleid.